torsdag, mars 29, 2007

fabric


I think I will have this balibatikfabric to my little piece. I´ll do a quilting frame, I don´t think a ordinary frame is really me!
Jag tror att jag kommer att använda detta bali batiktyg till att göra en mjuk inramning till min lilla quiltbit. En vanlig (tavel)ram är inte riktigt jag.

Inga kommentarer: