torsdag, april 26, 2007

Thinking Blogger Award

I have been tagged by Waltraud to the Thinking Blogger Award! Thank you so much Waltraud! I always read Waltraud´s blog, and I think she are doing so much lovely thing. I always get inspiration from her blog!

It is called 5 Blogs That Make Me Think ! It is very difficult to do a choice! There are so many interesting blogs wich gave me so much of inspiration! But here is my 5:

Barbara; from Germany, her blog are always very interesting and she gave me a lot of
inspiration!
Barbara från Tyskland. Hennes blogg är alltid intressant och hon ger mig mycket inspiration!

Beate; also from Germany! I always read her blog, and she get me much new ideas!
Beate; också från Tyskland! Jag läser alltid Beates blogg, och hon ger mig mycket nya ideer!

Emmy; from Netherlands. Emmy was my first flickr and bloggerfriend, and the first I doing a swap with. It was also Emmy who get me ispiration to bye my embellisher.

Emmy; från Nederländerna. Emmy var min första flickrvän, min första bloggvän och den som jag först gjorde ett ATC och postcardbyte med. Det är också Emmys förtjänst att jag har köpt en nålfiltningsmaskin!

Molly; from Texas! i really love Mollys art! She is so clever and a very nice person!

Molly; från Texas! Jag gillar verkligen Mollys konst! Hon är väldigt duktig och så trevlig!


And at last, a young women who don´t write about textile art, wich I use to read. Maria is writing about her disease: brain tumour. Here is really a blog wich make me THINK! Maria is a friend of my daughter and I have know her for about 15 years.

Och till sist en blogg som verkligen får mig att TÄNKA. Det är Maria, som skriver om sin sjukdom; hjärntumör. Bloggen heter ska -bli-frisk! Maria är en vän till min dotter och jag har känt henne sedan ungefär 15 år tillbaka.

There is many, many lovely blogs I use to read; Annica, Dianne, Bente, Dot, Terri, Sue B, Helen, Clara, Gerda-Thyra , Sara, Jude etc and my daugher Emma of course!!!

1 kommentar:

Emmy sa...

Thank you so much for tagging my blog .
I love to read your blog aswel